Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Wydawnictwo FBA im. Prof. Konrada Jażdżewskiego, Konrad Jażdżewski

Wydawnictwo powstało z inicjatywy Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego w 1993 r. Zajmujemy się publikacją książek o tematyce archeologicznej i historycznej.

Czytaj więcej

Wydawnictwo FBA, Wydawnictwo Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Czytaj więcej

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego stosuje najwyższe standardy publikacyjne, kierując się przy tym zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom.

Publikacje finansowane ze źródeł zewnętrznych

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą oraz pobrania bezpłatnych egzemplarzy publikacji.