Via Archaeologica Lodziensis

Tom 11, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 2 – 4 w Rogaszynie,
pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)

Błażej Muzolf , Dominik Kacper Płaza, Przemysław Muzolf

przy współudziale Rafała Brzejszczaka, Marcina Krystka, Tomasza Ważnego, Anny Zielińskiej

 

 

Wstęp (Błażej Muzolf)

 

Warunki fizjograficzne stanowiska (Błażej Muzolf)

 

Osadnictwo pradziejowe

 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne (Błażej Muzolf)

 

Materiały nowożytne (Błażej Muzolf)

 

Zakończenie (Błażej Muzolf)

 

Bibliografia

 

The results of archaeological research of the multicultural site no 2-4 at Rogaszyn, commune of Piątek, district of Łęczyca, province of łódź, motorway A-1

 

Analizy specjalistyczne

 

Plan zbiorczy

 

Zawartość płyty CD

Tabelaryczne zestawienie obiektów archeologicznych ze stanowiska 2-4 w Rogaszynie, gm. Piątek, woj. łódzkie (Monika Frączak)

 

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego