Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice

Tom I, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego

Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki,
przy współudziale Michała Jankowskiego, Dominika Kacpra Płazy, Mateusza Płóciennika, Małgorzaty Roman, Marcina Sykuły, Wojciecha Tołoczki, Sebastiana Tyszkowskiego

 

 

Wprowadzenie (Piotr Papiernik)

 

Metody badań nieinwazyjnych (Piotr Papiernik, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Wojciech Tołoczko, Joanna Wicha, Piotr Wroniecki)

 

Badania nieinwazyjne grobowców kujawskich położonych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice (Piotr Papiernik, Rafał Brzejszczak, Joanna Wicha, Piotr Wroniecki, Piotr Kittel)

 

Badania nieinwazyjne osad neolitycznych położonych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice (Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Wroniecki, Piotr Kittel)

 

Poszukiwania grobowców kujawskich z zastosowaniem prospekcji lotniczej (Rafał Brzejszczak, Piotr Papiernik)

 

Budowa geologiczna oraz rozwój rzeźby i powierzchniowej budowy geologicznej w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice (Małgorzata Roman)

 

Charakterystyka pokrywy glebowej oraz relacji osadnictwa epoki kamienia do uwarunkowań glebowych rejonu Parku Kulturowego Wietrzychowice (Michał Jankowski, Marcin Sykuła)

 

Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa z epoki kamienia w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice (Piotr Kittel, Piotr Papiernik, Sebastian Tyszkowski, Mateusz Płóciennik)

 

Osadnictwo epoki kamienia w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, w świetle prospekcji nieinwazyjnych (Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Dominik Kacper Płaza)

 

Zakończenie (Piotr Papiernik)

 

Literatura

 

Archaeological Sources in the Region of Wietrzychowice Culture Park. Non-invasive prospection and abiotic elements of geographical environment. Summary.

 

Katalog stanowisk

 

Autorzy publikacji

 

 

Zawartość płyty CD

Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa z epoki kamienia w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Aneks nr 1: tabelaryczne zestawienia danych dotyczących udziału poszczególnych elementów środowiska w otoczeniu stanowisk archeologicznych (przygotował Piotr Kittel)

 

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego