Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice

Tom II, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Gaju, stanowisko 1

Piotr Papiernik, Rafał Brzejszczak, Joanna Wicha
przy współudziale Kamila Adamczaka, Piotra Czepasa, Pauliny Filipczak, Aldony Garbacz-Klempki, Michała Jankowskiego, Piotra Kittela, Tomasza Kozłowskiego, Marcina Krystka, Wiesława Lorkiewicza, Daniela Makowieckiego, Aldony Mueller-Bieniek, Błażeja Muzolfa, Dominika Kacpra Płazy, Wojciecha Sicińskiego, Piotra Wronieckiego

 

Wprowadzenie (Piotr Papiernik)

 

Charakterystyka badań terenowych (Piotr Papiernik)

 

Sytuacja geologiczna i geomorfologiczna stanowiska (Piotr Kittel)

 

Analiza pedologiczna nawarstwień grobowca kujawskiego nr 2 i jego otoczenia (Michał Jankowski)

 

Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych (Piotr Papiernik, Rafał Brzejszczak, Joanna Wicha)

 

Materiały z epoki kamienia o przynależności innej niż kultura pucharów lejkowatych (Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza)

 

Materiały z epoki brązu i żelaza (Wojciech Siciński)

 

Osadnictwo średniowieczne i nowożytne (Błażej Muzolf)

 

Zakończenie (Piotr Papiernik)

 

Literatura

 

Badania i analizy specjalistyczne

 

Autorzy

 

 

Zawartość płyty DVD

 

Spis rycin

 

1. Kalibracja oznaczeń C14

 

2a. Osadnictwo KPL, rozmieszczenie ceramiki

 

2b. Osadnictwo KPL, rozmieszczenie materiałów krzemiennych

 

3. Rozmieszczenie ceramiki z epoki kamienia o przynależności innej niż KPL

 

4. Rozmieszczenie ceramiki z epoki brązu i żelaza

 

5. Rozmieszczenie zabytków średniowiecznych i nowożytnych

 

6. Rozmieszczenie grudek polepy

 

7. Rozmieszczenie kości zwierzęcych

 

8. Rozmieszczenie muszli

 

Tabele 15-129

 

Zestawienie 1

 

Zestawienie 2

 

Zestawienie 3

 

Zestawienie 4

 

Zestawienie 5

 

Zestawienie 6

 

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego