Via Archaeologica Lodziensis

Tom 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1)

Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak, Piotr Papiernik

 

 

Vol. 1

Od redaktora wydawnictwa i serii „Via Archaeologica Lodziensis" (Ryszard Grygiel)

 

Informacje wstępne (Ireneusz Marchelak)

 

Położenie geologiczne i geomorfologiczne stanowiska (Piotr Kittel)

 

Osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej (Iwona Nowak)

 

Relikty osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej kłutej (Ireneusz Marchelak)

 

Osadnictwo grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej (Ireneusz Marchelak)

 

Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych (Piotr Papiernik)

 

Osadnictwo kultury amfor kulistych (Iwona Nowak)

 

Ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (Piotr Papiernik)

 

Materiały krzemienne (Piotr Papiernik)

 

Relikty osadnictwa kultury trzcinieckiej (Ireneusz Marchelak)

 

Relikty osadnictwa kultury łużyckiej (Ireneusz Marchelak)

 

Strefa sepulkralna z późnego okresu halsztackiego (Ireneusz Marchelak)

 

Osadnictwo kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych (Ireneusz Marchelak)

 

Ślad osadniczy kultury jastorfskiej (Ireneusz Marchelak)

 

Osadnictwo kultury przeworskiej (Ireneusz Marchelak)

 

Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne (Anna Nierychlewska)

 

Zakończenie

 

Literatura

 

Rescue excavations on site 3 in Ludwinowo, district of Włocławek, kuyavian-pomeranian province (the line of freeway A-1)

 

Analizy specjalistyczne

 

Autorzy publikacji

 

Vol. 2

Opis warstw obiektów archeologicznych

 

Kultura ceramiki wstęgowej rytej (Iwona Nowak)

 

Kultura ceramiki wstęgowej kłutej (Ireneusz Marchelak)

 

Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej (Ireneusz Marchelak)

 

Kultura pucharów lejkowatych (Piotr Papiernik)

 

Kultura amfor kulistych (Iwona Nowak)

 

Kultura ceramiki sznurowej (Piotr Papiernik)

 

Materiały krzemienne (Piotr Papiernik)

 

Kultura trzciniecka (Ireneusz Marchelak)

 

Kultura łużycka (Ireneusz Marchelak)

 

Strefa sepulkralna z późnego okresu halsztackiego (Ireneusz Marchelak)

 

Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych (Ireneusz Marchelak)

 

Kultura jastorfska (Ireneusz Marchelak)

 

Kultura przeworska (Ireneusz Marchelak)

 

Okres średniowiecza i nowożytności (Anna Nierychlewska)

 

 

Zawartość płyty CD

Zestawienia

 

Plan zbiorczy

 

Tablice w wersji kolorowej

 

Zdjęcia z badań

 

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego