Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego

 

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice

Tom 2, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Gaju, stanowisko 1
P. Papiernik, R. Brzejszczak, J. Wicha

 

Płyta DVD

 

 

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego

Via Archaeologica Lodziensis, tom 11

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 2-4 w Rogaszynie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)

B. Muzolf, D.K. Płaza, P. Muzolf

 

Tabela obiektów

 

Plan zbiorczy

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego

Via Archaeologica Lodziensis, tom 10

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Krzyżanówku, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
P. Muzolf, P. Papiernik, R. Brzejszczak, B. Muzolf, J. Wicha

 

Plan zbiorczy

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego

Via Archaeologica Lodziensis, tom 9

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 2-2A w Łękach Majątku, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
W. Siciński

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego

 

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice

Tom 1, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
P. Papiernik, J. Wicha, R. Brzejszczak, P. Kittel, P. Wroniecki

 

Zestawienia

 

 

Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości Praca zbiorowa pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości

Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości

Praca zbiorowa pracowników Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

 

Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów P. Papiernik; D. K. Płaza
Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów, P. Papiernik, D. K. Płaza

Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów

P. Papiernik; D. K. Płaza

Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza

Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. Tom 1.

P. Papiernik; D. K. Płaza

 

Tom 2 (Tablice)

 

Wyniki prospekcji lotniczej

 

Plan zbiorczy

 

Zestawienia

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska

Via Archaeologica Lodziensis, tom 8

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)

L. Tyszler; A. Nierychlewska

 

Wyniki prospekcji lotniczej

 

Plan zbiorczy

 

Zestawienia

Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów. W. Siciński
Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów, W. Siciński
Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów, W. Siciński

 

Kolonia Rychłocice stan. 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów.

W. Siciński

 

Plan zbiorczy

 

 

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernikv
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik

Via Archaeologica Lodziensis, tom 7

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1

I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik

 

 

vol. 2 (Tablice)

 

Plan zbiorczy

 

Zestawienia

Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej. M. Jażdżewska; W. Siciński
Siemiechów. Cmentarzysko i osada kultury łużyckiej, W. Siciński

Siemiechów stan. 2, woj. łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej.

M. Jażdżewska; W. Siciński

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 6, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 6, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, tom 6 Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik

Via Archaeologica Lodziensis, tom 6

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1)

W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik

 

Plan zbiorczy

 

Zbiorczy inwentarz obiektów

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1), B. Muzolf; M. Frączak; P. Muzolf; D. K. Płaza

Via Archaeologica Lodziensis, tom 5

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)

B. Muzolf; M. Frączak; P. Muzolf; D. K. Płaza

 

Plan zbiorczy

 

Tabele obiektów

Bezpłatne publikacje do pobrania

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
Wydawnictwo FBA, Wydawnictwo Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego