Dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, część wydawnictw dystrybuowana jest bezpłatnie, przede wszystkim w formie elektronicznej.

Prezentowane publikacje można pobrać w całości (niska jakość PDF) lub poszczególne rozdziały wydawnictwa (normalna jakość PDF) z dedykowanej strony książki. Wystarczy kliknąć w ikonę okładki lub tytuł, aby przejść do konkretnej podstrony.

Pozostałe publikacje

Źródła archeologiczne w rejonie

Parku Kulturowego Wietrzychowice

Via Archaeologica Lodziensis

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego

Via Archaeologica Lodziensis, tom 10

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Krzyżanówku, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
P. Muzolf, P. Papiernik, R. Brzejszczak, B. Muzolf, J. Wicha

 

Plan zbiorczy  

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości Praca zbiorowa pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości

Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości

Praca zbiorowa pracowników Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

 

Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów P. Papiernik; D. K. Płaza
Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów, P. Papiernik, D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza

Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach.

Tom 1

P. Papiernik; D. K. Płaza

 

Tom 2 (Tablice)

 

Wyniki prospekcji lotniczej

 

Plan zbiorczy

 

Zestawienia

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów. W. Siciński
Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów, W. Siciński
Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów, W. Siciński
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernikv
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej. M. Jażdżewska; W. Siciński
Siemiechów. Cmentarzysko i osada kultury łużyckiej, W. Siciński
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 6, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 6, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, tom 6 Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1), B. Muzolf; M. Frączak; P. Muzolf; D. K. Płaza

Bezpłatne publikacje do pobrania

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego