Copyright by Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Created with WebWaveCMS

Wydawnictwo FBA, Wydawnictwo Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Bezpłatne publikacje do pobrania

Via Archaeologica Lodziensis, tom 5

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)

B. Muzolf; M. Frączak; P. Muzolf; D. K. Płaza

 

Plan zbiorczy

 

Tabele obiektów

Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1), B. Muzolf; M. Frączak; P. Muzolf; D. K. Płaza
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Via Archaeologica Lodziensis, tom 5, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)

Via Archaeologica Lodziensis, tom 6

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1)

W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik

 

Plan zbiorczy

 

Zbiorczy inwentarz obiektów

Via Archaeologica Lodziensis, tom 6 Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 6, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 6, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) W. Siciński; D. K. Płaza; P. Papiernik

Siemiechów stan. 2, woj. łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej.

M. Jażdżewska; W. Siciński

Siemiechów. Cmentarzysko i osada kultury łużyckiej, W. Siciński
Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej. M. Jażdżewska; W. Siciński

Via Archaeologica Lodziensis, tom 7

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1

I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak;

P. Papiernik

 

vol. 2 (Tablice)

 

Plan zbiorczy

 

Zestawienia

Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik
Via Archaeologica Lodziensis, t. 7, Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernikv
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), vol. 1 I. Marchelak; A. Nierychlewska; I. Nowak; P. Papiernik

 

Kolonia Rychłocice stan. 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów.

W. Siciński

 

Plan zbiorczy

 

 

Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów, W. Siciński
Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów, W. Siciński
Kolonia Rychłocice stanowisko 1, woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów. W. Siciński

Via Archaeologica Lodziensis, tom 8

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)

L. Tyszler; A. Nierychlewska

 

Wyniki prospekcji lotniczej

 

Plan zbiorczy

 

Zestawienia

Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Via Archaeologica Lodziensis, t. 8. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) L. Tyszler; A. Nierychlewska

Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. Tom 1.

P. Papiernik; D. K. Płaza

 

Tom 2 (Tablice)

 

Wyniki prospekcji lotniczej

 

Plan zbiorczy

 

Zestawienia

Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza
Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach. P. Papiernik; D. K. Płaza

Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów

P. Papiernik; D. K. Płaza

Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów, P. Papiernik, D. K. Płaza
Park Kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów P. Papiernik; D. K. Płaza

Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości

Praca zbiorowa pracowników Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

 

Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości
Wystawa archeologiczna z naszej przeszłości Praca zbiorowa pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

 

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, Tom 1, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
P. Papiernik, J. Wicha, R. Brzejszczak, P. Kittel, P. Wroniecki

 

Zestawienia

 

 

Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Tom I: Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego